[TLUG] Skaner OpticPro U12 (USB)

Tomek Mrugalski thomson@dgt.com.pl
Thu, 21 Feb 2002 12:44:06 +0100 (CET)


Witam wszystkich.

Czy kto=B6 mo=BFe odpala=B3 skaner OpticPro U12 (albo jakiego=B6
innego plusteka na USB)?

Wed=B3ug strony SANE, wszystko powinno dzia=B3a=E6.
Niestety, rzeczywisto=B6=E6 jest brutalna.

sane-find-scanner i skanimage zwisaj=B1 (mo=BFna je skilowa=E6, ale zdechn=
=B1
z bardzo du=BFym op=F3=BCnieniem, co sugeruje problemy z modu=B3em).=20
Wszystkie modu=B3y (usbcore, uhci i scanner) za=B3adowane, urz=B1dzenia w=
=20
/dev utworzone za pomoc=B1 MAKEDEV usb (nie u=BFywam devfs).

W logach wywala tylko:

Feb 21 11:53:08 dexter kernel: usb.c: registered new driver usbscanner
Feb 21 11:53:08 dexter kernel: scanner.c: probe_scanner: User specified USB=
 scanner -- Vendor:Product - 7b3:1
Feb 21 11:53:08 dexter kernel: scanner.c: 0.4.6:USB Scanner Driver
Feb 21 11:54:18 dexter kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Feb 21 11:54:18 dexter kernel: scanner.c: write_scanner: NAK received.
Feb 21 11:55:42 dexter kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Feb 21 11:55:42 dexter kernel: scanner.c: write_scanner: NAK received.
Feb 21 11:56:42 dexter kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Feb 21 11:56:42 dexter kernel: scanner.c: write_scanner: NAK received.

U=BFywam Debiana, kernel 2.4.16-xfs, libc6 2.2.5-3, modutils  2.4.13-3
i SANE 1.0.7 (kompilowane ze =BCr=F3de=B3ek).

Tydzie=F1 temu usun=B1=B3em ostatnie partycje NTFS i FAT z mojego dysku.
Skaner to jedyny hardware, kt=F3ry mi nie poszed=B3. Pom=F3=BFcie.

--=20
Tomasz Mrugalski,
thomson@dgt.com.pl