[TLUG] zsh i chattr +a .history

Adam 'dredzik' Kuczyński tlug at linux.gda.pl
Sat, 30 Apr 2005 12:18:01 +0200


--TB36FDmn/VVEgNH/
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Disposition: attachment
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Witam,
Uzywaj=B1c zsh przy wylogowaniu si=EA dostaj=EA wiadomo=B6=E6:

zsh: can't write history file /home/staff/dredzik/.history

Na plik .history mam ustawione chattr +a, bez tego zsh nie zg=B3asza
problem=F3w. S=EAk w tym, =BFe chcia=B3bym aby jednak chattr +a by=B3o usta=
wione.

Tak czy siak historia jest zapisywana do pliku, jednak chcia=B3bym si=EA
pozby=E6 jako=B6 tej wiadomo=B6ci (ostatecznie wykomentuj=EA j=B1 w =BCr=F3=
dle).

Czy kto=B6 si=EA z czym=B6 takim spotka=B3 i naprawi=B3?=20

zsh 4.2.5 (i686-pc-linux-gnu)

--=20
   .$      .,_    .$  name: Adam 'dredzik' Kuczy=F1ski
 gP""Y:$ g. ,gP ,P" _,P gP""Y:$  site: http://dredzik.death.pl/
 Y. ,Y: `$,P  Y$   Y. ,Y:  mail: dredzik (na) foad death pl
 `"" `b.`Y'  `"--  `"" `b. xmpp: dredzik (na) foad death pl

--TB36FDmn/VVEgNH/
Content-Type: application/pgp-signature; name="signature.asc"
Content-Description: Digital signature
Content-Disposition: inline

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.0 (GNU/Linux)

iD8DBQFCc1tY8IsT6r2WlA0RAqv2AJ9B6gsC6NVfL7HnagNZqAU5rjRdvQCcDUSe
3IaZK0jfzfkmNzivABOFyv0=
=e0MR
-----END PGP SIGNATURE-----

--TB36FDmn/VVEgNH/--