[TLUG] jak najproście j dodać kilka liczb

Marcin Sochacki tlug at linux.gda.pl
Mon, 7 Mar 2005 10:13:40 +0100


On Mon, Mar 07, 2005 at 10:07:49AM +0100, Rafał Woźniak wrote:
> co przy echo $all wynik daje:
> 953 862
> i teraz jak najprościej dodaj te (akurat w przykładzie) dwie liczby?

echo "$all" | tr ' ' + | bc

Wanted