[TLUG] skaner

Maciej Brosz tlug at linux.gda.pl
Wed, 16 Mar 2005 20:58:20 +0100


Maciej Brosz napisał(a):

Juz wiem czego mi potrzeba... modulu pt_drv.o
Wiem gdzie i jak go "zrobic", ale kiedy uruchamiam, w dokumentacji 
napisano, aby z konta roota... ponizej pozwalam sobie wrzucic co system wyplul:

[root@klejmen plustek]# make -f Makefile.module all
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -M 
./../../backend/plustek-pp_dac.c ./../../backend/plustek-pp_detect.c 
./../../backend/plustek-pp_genericio.c ./../../backend/plustek-pp_image.c 
./../../backend/plustek-pp_map.c ./../../backend/plustek-pp_misc.c 
./../../backend/plustek-pp_models.c ./../../backend/plustek-pp_io.c 
./../../backend/plustek-pp_procfs.c ./../../backend/plustek-pp_motor.c 
./../../backend/plustek-pp_p9636.c ./../../backend/plustek-pp_ptdrv.c 
./../../backend/plustek-pp_scale.c ./../../backend/plustek-pp_tpa.c 
./../../backend/plustek-pp_p48xx.c ./../../backend/plustek-pp_p12.c 
./../../backend/plustek-pp_p12ccd.c > .depend
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_dac.c -o obj/plustek-pp_dac.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_dac.c:74:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_detect.c -o obj/plustek-pp_detect.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_detect.c:72:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_genericio.c -o obj/plustek-pp_genericio.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_genericio.c:79:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_image.c -o obj/plustek-pp_image.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_image.c:81:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_map.c -o obj/plustek-pp_map.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_map.c:74:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_misc.c -o obj/plustek-pp_misc.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_misc.c:79:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_models.c -o obj/plustek-pp_models.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_models.c:82:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_io.c -o obj/plustek-pp_io.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_io.c:68:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_procfs.c -o obj/plustek-pp_procfs.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/thread_info.h:13,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/thread_info.h:21,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/spinlock.h:12,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/mmzone.h:8,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/gfp.h:4,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/slab.h:15,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/proc_fs.h:5,
         from ../../backend/plustek-pp_procfs.c:60:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_motor.c -o obj/plustek-pp_motor.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_motor.c:84:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_p9636.c -o obj/plustek-pp_p9636.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/prefetch.h:13,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/list.h:7,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/wait.h:14,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/poll.h:8,
         from ../../backend/plustek-pp_sysdep.h:121,
         from ../../backend/plustek-pp_scan.h:86,
         from ../../backend/plustek-pp_p9636.c:80:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -D_PTDRV_V1=0 
-D_PTDRV_V0=43 -D_PTDRV_BUILD=1 -D__KERNEL__ 
-I/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include -I./../../backend 
-I./../../backend -O2 -DMODULE -DMODVERSIONS -include 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/modsetver.h -c 
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c -o obj/plustek-pp_ptdrv.o
In file included from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/processor.h:18,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/thread_info.h:13,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/thread_info.h:21,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/spinlock.h:12,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/capability.h:45,
         from /lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/sched.h:7,
         from 
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/linux/module.h:10,
         from ../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:101:
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h: In function 
`__set_64bit_var':
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
/lib/modules/2.6.3-25mdk/build/include/asm/system.h:193: warning: 
dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c: At top level:
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:206: error: parse error before "devfs_handle"
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:206: warning: type defaults to `int' in 
declaration of `devfs_handle'
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:206: warning: initialization makes integer 
from pointer without a cast
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:206: warning: data definition has no type 
or storage class
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c: In function `ptdrv_init':
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1570: warning: too many arguments for format
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1571: warning: implicit declaration of 
function `devfs_register_chrdev'
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1601: warning: implicit declaration of 
function `devfs_register'
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1602: error: `DEVFS_FL_DEFAULT' undeclared 
(first use in this function)
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1602: error: (Each undeclared identifier 
is reported only once
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1602: error: for each function it appears in.)
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1623: warning: implicit declaration of 
function `devfs_unregister_chrdev'
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c: In function `ptdrv_exit':
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1657: error: `devfs_handle_t' undeclared 
(first use in this function)
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1657: error: parse error before "master"
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1670: error: `master' undeclared (first 
use in this function)
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1670: warning: implicit declaration of 
function `devfs_find_handle'
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1671: error: `DEVFS_SPECIAL_CHR' 
undeclared (first use in this function)
../../backend/plustek-pp_ptdrv.c:1672: warning: implicit declaration of 
function `devfs_unregister'
make: *** [obj/plustek-pp_ptdrv.o] Błąd 1

...i zupelnie nie kumam co robic.
Ktokolwiek pomoze?

Maciek.