[TLUG] Drukarka "Oki Microline 3320 9 Pin Printer" i Aurox 11.0

Jacek Kijewski tlug at linux.gda.pl
Wed, 25 Apr 2007 10:55:34 +0200 (CEST)


On Tue, 24 Apr 2007, Krzysztof Zubik wrote:

> Jacek Kijewski napisał.
>> On Mon, 23 Apr 2007, Marcin Sochacki wrote:
>>> On Mon, Apr 23, 2007 at 01:46:34AM +0200, Jacek Kijewski wrote:
>>>> Ale czy cupsy czytają info?
>>> .........................
>> Pytanie było: do jakiej grupy musi należeć użytkownik, by moż=
liwe było
>> drukowanie z CUPS na drukarkę podpiętą pod lp0 bez zmieniania up=
rawnień co
>> restart CUPSów. To jakaś specyfika PLD, której nie mogę zgadną=
ć, a próba
>> wyguglania też wiedzie na manowce.
>> Skądinąd wiem, jak działa drukarka RAW i tak dalej.
> Witam.
> Moze zajrzyj, do ktorej grupy nalezy plik //dev/lp0
> logujac sie pod konsola jako root i np uzyc midnight commander.
> Podswietlic /dev/lp0 f9 plik chmod i odczytac, do
> ktorej grupy on nalezy. Wiecej w poprzedniej mojej wiadomosci.

[root@jaszczomp dev]# ls -la /dev/lp0
crw-rw-rw- 1 root lp 6, 0 2007-04-19 02:18 /dev/lp0
[root@jaszczomp dev]#

Należy do grupy lp. Dodawanie userów do grupy lp nie pomaga. Czy w 
konfiguracji cupsów podać, z jaką grupą się uruchamia, czy jak?

z konfiguracji cupsów

# Group (Group)
#
# The group the server runs under. Normally this
# must be sys, however you can configure things for another
# group as needed.
#
# ex: sys
#
#Group sys

Group sys


????

-- 
***********Jacek Kijewski, jacek@sail-ho.pl z odwiecznym (since 1995) mottem: *
"Kazda dostatecznie rozwinieta technologia niczym
 szczegolnym nie rozni sie od magii"               Linux admin
                    Portal żeglarski: http://www.sai=
l-ho.pl
************************************* Support Open Source: http://www.rw=
o.pl *