[TLUG] Re: [TLUG] Re: [TLUG] [PRAC A] - Specjalista ds. bezpieczeństwa syste mów informatycznych (Meritum Bank)

Robert Jaroszuk tlug at linux.gda.pl
Mon, 03 Jun 2013 18:08:11 +0200


On 02.06.2013 20:54, Paweł Gołaszewski wrote:
> On Fri, 31 May 2013, Robert Jaroszuk wrote:
>> Poszukuję do zespołu osoby o profilu jak w ogłoszeniu:
>> http://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-bezpieczenstwa-systemow-informatycznych-gdansk,oferta,2932271
> Ten link jest coś martwy i nie działa.

Treść ogłoszenia poniżej:

Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych

Zakres obowiązków:
- udział i wsparcie merytoryczne projektów prowadzonych w Banku w
zakresie bezpieczeństwa,
- tworzenie i rozwój polityk, procedur, standardów i wytycznych
bezpieczeństwa,
- monitorowanie bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci,
- przygotowywanie i wdrażanie koncepcji monitorowania nowych
aplikacji/systemów,
- analiza przyczyn i wyjaśnianie incydentów bezpieczeństwa,
- przeprowadzanie okresowych kontroli i testów bezpieczeństwa systemów i
aplikacji bankowych oraz raportowanie ich wyników,
- proponowanie i nadzór merytoryczny wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa
minimalizujących zidentyfikowane słabości zabezpieczeń.

Wymagania:
- głębokie zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa systemów, aplikacji i
sieci,
- umiejętność analitycznego myślenia oraz dociekliwość, skrupulatność i
komunikatywność,
- doświadczenie w przeprowadzaniu testów i kontroli bezpieczeństwa
systemów, aplikacji i sieci,
- znajomość popularnych ataków na aplikacje webowe, systemy
informatyczne oraz sposobów przeciwdziałania,
- dobra znajomość systemu Linux ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa,
- dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów MS Windows oraz baz
danych,
- praktyczna znajomość zagadnień monitorowania bezpieczeństwa
teleinformatycznego
- pomysłowość, sumienność i nastawienie na rozwiązywanie problemów
- dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w administrowaniu systemami
informatycznymi i doświadczenie w pracy z systemami korelacji zdarzeń (SIEM)

Bank oferuje:
- pełnoetatowe zatrudnienie,
- atrakcyjny system wynagrodzeń,
- udział w bardzo ciekawych projektach,
- bardzo duże perspektywy rozwoju,

Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to CV można słać bezpośrednio do mnie.

-- 
Robert Jaroszuk

We do not see things as they are, 
we see them as we are.