[TLUG] prosty edytor do fotografii

Zbigniew 'zibi' Jarosik tlug at linux.gda.pl
Tue, 11 Jun 2013 12:20:24 +0200


--089e0122f540cf3d2e04dede3ef3
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

W dniu 11 czerwca 2013 08:58 u=C5=BCytkownik Pawe=C5=82 Go=C5=82aszewski <b=
lues@gda.pl>napisa=C5=82:

> On Mon, 10 Jun 2013, Zbigniew 'zibi' Jarosik wrote:
> > Szukam prostego edytora do fotek, najlepiej co=C5=9B funkcjonalnie zbli=
=C5=BConego
> > do picasa. Musi by=C4=87 bardzo prosty w obs=C5=82udze, a jednocze=C5=
=9Bnie mie=C4=87 par=C4=99
> > ficzer=C3=B3w typu:
> > - kadrowanie, najlepiej o zadanych proporcjach
> > - wielopoziomowe undo
> > - korekcj=C4=99 kolor=C3=B3w, mi=C5=82a by=C5=82aby mo=C5=BCliwo=C5=9B=
=C4=87 pracy r=C3=B3wnie=C5=BC w innych
> >   modelach ni=C5=BC RGB
> > - ewentualnie prosty retusz
> > B=C4=99d=C4=99 wdzi=C4=99czny za podpowiedzi, wsio, co do tej pory prze=
gl=C4=85da=C5=82em albo
> > jest strasznie toporne albo biedne.
>
> Sprawd=C5=BA darktable.
> To odpowiednik lightroom-a, ale mo=C5=BCe tobie b=C4=99dzie pasowa=C5=82.
>

To ju=C5=BC mo=C5=BCe by=C4=87 przerost, ale chyba podpasuje - dzi=C4=99ki!


--=20
Zbigniew 'zibi' Jarosik
cell: +48 667956686
jid: tapiau@gmail.com
gg: 2830
http://zibi.nora.pl/

--089e0122f540cf3d2e04dede3ef3
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr">W dniu 11 czerwca 2013 08:58 u=C5=BCytkownik Pawe=C5=82 Go=
=C5=82aszewski <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:blues@gda.pl" target=
=3D"_blank">blues@gda.pl</a>&gt;</span> napisa=C5=82:<br><div class=3D"gmai=
l_extra"><div class=3D"gmail_quote">
<blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p=
x #ccc solid;padding-left:1ex"><div class=3D"HOEnZb"><div class=3D"h5">On M=
on, 10 Jun 2013, Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosik wrote:<br>
&gt; Szukam prostego edytora do fotek, najlepiej co=C5=9B funkcjonalnie zbl=
i=C5=BConego<br>
&gt; do picasa. Musi by=C4=87 bardzo prosty w obs=C5=82udze, a jednocze=C5=
=9Bnie mie=C4=87 par=C4=99<br>
&gt; ficzer=C3=B3w typu:<br>&gt; - kadrowanie, najlepiej o zadanych proporc=
jach<br>
&gt; - wielopoziomowe undo<br>
&gt; - korekcj=C4=99 kolor=C3=B3w, mi=C5=82a by=C5=82aby mo=C5=BCliwo=C5=9B=
=C4=87 pracy r=C3=B3wnie=C5=BC w innych<br>
&gt; =C2=A0 modelach ni=C5=BC RGB<br>
&gt; - ewentualnie prosty retusz<br>&gt; B=C4=99d=C4=99 wdzi=C4=99czny za p=
odpowiedzi, wsio, co do tej pory przegl=C4=85da=C5=82em albo<br>
&gt; jest strasznie toporne albo biedne.<br>
<br>
</div></div>Sprawd=C5=BA darktable.<br>
To odpowiednik lightroom-a, ale mo=C5=BCe tobie b=C4=99dzie pasowa=C5=82.<b=
r></blockquote><div><br></div><div style>To ju=C5=BC mo=C5=BCe by=C4=87 prz=
erost, ale chyba podpasuje - dzi=C4=99ki!=C2=A0</div></div><br clear=3D"all=
"><div><br></div>-- <br>Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosik<br>
cell: +48 667956686<br>jid: <a href=3D"mailto:tapiau@gmail.com">tapiau@gmai=
l.com</a><br>gg: 2830<br><a href=3D"http://zibi.nora.pl/">http://zibi.nora.=
pl/</a>
</div></div>

--089e0122f540cf3d2e04dede3ef3--