[TLUG] prosty edytor do fotografii

Paweł Mański tlug at linux.gda.pl
Tue, 11 Jun 2013 13:26:08 +0200


--047d7b4503044b912204dedf2cd9
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Darktable, tak samo jak Rawtherapee (ta sama p=C3=B3=C5=82ka) nawet nie le=
=C5=BCa=C5=82o przy
takim pinta-project.
Zreszt=C4=85 te pierwsze nazwa=C5=82bym klasycznymi kombajnami i bardzo cie=
kawymi
rozwi=C4=85zaniami.

Nie wiem czy Zibiemu zale=C5=BCy na sofcie pod jedyny s=C5=82uszny system, =
ale
wieloplatformow=C4=85, p=C5=82atn=C4=85, ale do=C5=9B=C4=87 tani=C4=85 apli=
kacj=C4=85 jest Corel AfterShoot
(dawne Bibble).
Opr=C3=B3cz wszystkich dobrodziejstw Darktable i Rawtherapee posiada te=C5=
=BC
mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 korekcji na zaznaczonym fragmencie (chyba nie ma a=
lternatywy na
dzie=C5=84 dzisiejszy dla Linuksa).

Pozdrawiam
Pawe=C5=82 Ma=C5=84ski
Mob: +48668679400
GTalk/Skype: pmanski


W dniu 11 czerwca 2013 12:46 u=C5=BCytkownik Marcin St=C4=99pnicki <
mstepnicki@gmail.com> napisa=C5=82:

> 2013/6/11 Zbigniew 'zibi' Jarosik <zibi@nora.pl>:
> > W dniu 11 czerwca 2013 08:58 u=C5=BCytkownik Pawe=C5=82 Go=C5=82aszewsk=
i <blues@gda.pl>
> > napisa=C5=82:
> >>
> >> On Mon, 10 Jun 2013, Zbigniew 'zibi' Jarosik wrote:
> >> > Szukam prostego edytora do fotek, najlepiej co=C5=9B funkcjonalnie
> zbli=C5=BConego
> >> > do picasa. Musi by=C4=87 bardzo prosty w obs=C5=82udze, a jednocze=
=C5=9Bnie mie=C4=87 par=C4=99
> >> > ficzer=C3=B3w typu:
> >> > - kadrowanie, najlepiej o zadanych proporcjach
> >> > - wielopoziomowe undo
> >> > - korekcj=C4=99 kolor=C3=B3w, mi=C5=82a by=C5=82aby mo=C5=BCliwo=C5=
=9B=C4=87 pracy r=C3=B3wnie=C5=BC w innych
> >> >   modelach ni=C5=BC RGB
> >> > - ewentualnie prosty retusz
> >> > B=C4=99d=C4=99 wdzi=C4=99czny za podpowiedzi, wsio, co do tej pory p=
rzegl=C4=85da=C5=82em albo
> >> > jest strasznie toporne albo biedne.
> >>
> >> Sprawd=C5=BA darktable.
> >> To odpowiednik lightroom-a, ale mo=C5=BCe tobie b=C4=99dzie pasowa=C5=
=82.
> >
> >
> > To ju=C5=BC mo=C5=BCe by=C4=87 przerost, ale chyba podpasuje - dzi=C4=
=99ki!
>
> Jak chcesz co=C5=9B bardziej "klasycznego" to http://pinta-project.com/ t=
e=C5=BC
> powinien pasowa=C4=87.
>
> Pzdr.,
> Marcin
>
>

--047d7b4503044b912204dedf2cd9
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr">Darktable, tak samo jak Rawtherapee (ta sama p=C3=B3=C5=82=
ka) nawet nie le=C5=BCa=C5=82o przy takim pinta-project.<div style>Zreszt=
=C4=85 te pierwsze nazwa=C5=82bym klasycznymi kombajnami i bardzo ciekawymi=
 rozwi=C4=85zaniami.</div><div style>

<br></div><div style>Nie wiem czy Zibiemu zale=C5=BCy na sofcie pod jedyny =
s=C5=82uszny system, ale wieloplatformow=C4=85, p=C5=82atn=C4=85, ale do=C5=
=9B=C4=87 tani=C4=85 aplikacj=C4=85 jest Corel AfterShoot (dawne Bibble).</=
div><div style>Opr=C3=B3cz wszystkich dobrodziejstw Darktable i Rawtherapee=
 posiada te=C5=BC mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 korekcji na zaznaczonym fragmenc=
ie (chyba nie ma alternatywy na dzie=C5=84 dzisiejszy dla Linuksa).</div>

</div><div class=3D"gmail_extra"><br clear=3D"all"><div>Pozdrawiam<div>Pawe=
=C5=82 Ma=C5=84ski</div><div><span style=3D"color:rgb(102,102,102);font-siz=
e:x-small"><font face=3D"comic sans ms, sans-serif">Mob: +48668679400</font=
></span></div>

<font size=3D"1" color=3D"#666666" face=3D"comic sans ms, sans-serif">GTalk=
/Skype: pmanski</font><br></div>
<br><br><div class=3D"gmail_quote">W dniu 11 czerwca 2013 12:46 u=C5=BCytko=
wnik Marcin St=C4=99pnicki <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:mstepnic=
ki@gmail.com" target=3D"_blank">mstepnicki@gmail.com</a>&gt;</span> napisa=
=C5=82:<br><blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;bor=
der-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

2013/6/11 Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosik &lt;<a href=3D"mailto:zibi@nora.p=
l">zibi@nora.pl</a>&gt;:<br>
<div class=3D"im">&gt; W dniu 11 czerwca 2013 08:58 u=C5=BCytkownik Pawe=C5=
=82 Go=C5=82aszewski &lt;<a href=3D"mailto:blues@gda.pl">blues@gda.pl</a>&g=
t;<br>
&gt; napisa=C5=82:<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; On Mon, 10 Jun 2013, Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosik wrote:<br>
&gt;&gt; &gt; Szukam prostego edytora do fotek, najlepiej co=C5=9B funkcjon=
alnie zbli=C5=BConego<br>
&gt;&gt; &gt; do picasa. Musi by=C4=87 bardzo prosty w obs=C5=82udze, a jed=
nocze=C5=9Bnie mie=C4=87 par=C4=99<br>
&gt;&gt; &gt; ficzer=C3=B3w typu:<br>
&gt;&gt; &gt; - kadrowanie, najlepiej o zadanych proporcjach<br>
&gt;&gt; &gt; - wielopoziomowe undo<br>
&gt;&gt; &gt; - korekcj=C4=99 kolor=C3=B3w, mi=C5=82a by=C5=82aby mo=C5=BCl=
iwo=C5=9B=C4=87 pracy r=C3=B3wnie=C5=BC w innych<br>
&gt;&gt; &gt; =C2=A0 modelach ni=C5=BC RGB<br>
&gt;&gt; &gt; - ewentualnie prosty retusz<br>
&gt;&gt; &gt; B=C4=99d=C4=99 wdzi=C4=99czny za podpowiedzi, wsio, co do tej=
 pory przegl=C4=85da=C5=82em albo<br>
&gt;&gt; &gt; jest strasznie toporne albo biedne.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Sprawd=C5=BA darktable.<br>
&gt;&gt; To odpowiednik lightroom-a, ale mo=C5=BCe tobie b=C4=99dzie pasowa=
=C5=82.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; To ju=C5=BC mo=C5=BCe by=C4=87 przerost, ale chyba podpasuje - dzi=C4=
=99ki!<br>
<br>
</div>Jak chcesz co=C5=9B bardziej &quot;klasycznego&quot; to <a href=3D"ht=
tp://pinta-project.com/" target=3D"_blank">http://pinta-project.com/</a> te=
=C5=BC<br>
powinien pasowa=C4=87.<br>
<br>
Pzdr.,<br>
Marcin<br>
<br>
</blockquote></div><br></div>

--047d7b4503044b912204dedf2cd9--