[TLUG] Re: wiele adresów ip na interfejsie i adres źród łowy pakietu

Zbigniew 'zibi' Jarosik tlug at linux.gda.pl
Thu, 13 Jun 2013 14:13:59 +0200


--e89a8f502e72b1056204df081089
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

W dniu 13 czerwca 2013 14:01 u=C5=BCytkownik Zbigniew 'zibi' Jarosik <
zibi@nora.pl> napisa=C5=82:

> Hej!
> Za=C4=87mienie mnie dopad=C5=82o i nie mog=C4=99 si=C4=99 doszuka=C4=87 r=
ozwi=C4=85zania, wspom=C3=B3=C5=BCcie.
> Mam 3 adresy ip na interfejsie - pierwszy - 221 - jest "fizyczny", dwa
> pozosta=C5=82e - 223 i 224 - s=C4=85 doklejone przez vrrpd.
> Problem mam taki, =C5=BCe kiedy odpytuj=C4=99 binda:
>

Dla =C5=9Bcis=C5=82o=C5=9Bci - odpytuj=C4=99 powerdns-a a nie binda.


> root@a1:/# host nora.pl x.x.x.223
> dostaj=C4=99:
> ;; reply from unexpected source: x.x.x.221#53, expected x.x.x.223#53
> i przez to mi par=C4=99 rzeczy nie dzia=C5=82a jak trzeba (np transfer st=
ref si=C4=99
> krzaczy).
> Nie pami=C4=99tam, gdzie si=C4=99 ustawia=C5=82o, =C5=BCeby kernel odsy=
=C5=82a=C5=82 pakiety z adresu na
> kt=C3=B3ry przysz=C5=82o po=C5=82=C4=85czenie.
>

--=20
Zbigniew 'zibi' Jarosik
cell: +48 667956686
jid: tapiau@gmail.com
gg: 2830
http://zibi.nora.pl/

--e89a8f502e72b1056204df081089
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr">W dniu 13 czerwca 2013 14:01 u=C5=BCytkownik Zbigniew &#39=
;zibi&#39; Jarosik <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:zibi@nora.pl" ta=
rget=3D"_blank">zibi@nora.pl</a>&gt;</span> napisa=C5=82:<br><div class=3D"=
gmail_extra"><div class=3D"gmail_quote">
<blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p=
x #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir=3D"ltr">Hej!<div>Za=C4=87mienie mni=
e dopad=C5=82o i nie mog=C4=99 si=C4=99 doszuka=C4=87 rozwi=C4=85zania, wsp=
om=C3=B3=C5=BCcie.<br></div><div>Mam 3 adresy ip na interfejsie - pierwszy =
- 221 - jest &quot;fizyczny&quot;, dwa pozosta=C5=82e - 223 i 224 - s=C4=85=
 doklejone przez vrrpd.<br>
</div>
<div>Problem mam taki, =C5=BCe kiedy odpytuj=C4=99 binda:<br></div></div></=
blockquote><div><br></div><div style>Dla =C5=9Bcis=C5=82o=C5=9Bci - odpytuj=
=C4=99 powerdns-a a nie binda.</div><div>=C2=A0</div><blockquote class=3D"g=
mail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-l=
eft:1ex">
<div dir=3D"ltr"><div><div>root@a1:/# host <a href=3D"http://nora.pl" targe=
t=3D"_blank">nora.pl</a> x.x.x.223</div><div>dostaj=C4=99:</div><div>
;; reply from unexpected source: x.x.x.221#53, expected x.x.x.223#53</div><=
div>i przez to mi par=C4=99 rzeczy nie dzia=C5=82a jak trzeba (np transfer =
stref si=C4=99 krzaczy).</div><div>Nie pami=C4=99tam, gdzie si=C4=99 ustawi=
a=C5=82o, =C5=BCeby kernel odsy=C5=82a=C5=82 pakiety z adresu na kt=C3=B3ry=
 przysz=C5=82o po=C5=82=C4=85czenie.</div>
</div></div></blockquote></div><div><br></div>-- <br>Zbigniew &#39;zibi&#39=
; Jarosik<br>cell: +48 667956686<br>jid: <a href=3D"mailto:tapiau@gmail.com=
">tapiau@gmail.com</a><br>gg: 2830<br><a href=3D"http://zibi.nora.pl/">http=
://zibi.nora.pl/</a>
</div></div>

--e89a8f502e72b1056204df081089--