[TLUG] Re: [TLUG] wiele adresów ip na interfejsie i adres źródłowy pakietu

Marek Oszczapiński tlug at linux.gda.pl
Thu, 13 Jun 2013 14:18:56 +0200


--047d7b10d0e566253704df082260
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

W dniu 13 czerwca 2013 14:01 u=C5=BCytkownik Zbigniew 'zibi' Jarosik <
zibi@nora.pl> napisa=C5=82:

> Hej!
>
> Za=C4=87mienie mnie dopad=C5=82o i nie mog=C4=99 si=C4=99 doszuka=C4=87 r=
ozwi=C4=85zania, wspom=C3=B3=C5=BCcie.
>
> Nie pami=C4=99tam, gdzie si=C4=99 ustawia=C5=82o, =C5=BCeby kernel odsy=
=C5=82a=C5=82 pakiety z adresu na
> kt=C3=B3ry przysz=C5=82o po=C5=82=C4=85czenie.
>
> sysctl? net.ipv4.conf.default.rp_filter, net.ipv4.conf.all.rp_filter?

--=20
Pozdrawiam
Marek 'oczek' Oszczapi=C5=84ski

--047d7b10d0e566253704df082260
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr"><br><div class=3D"gmail_extra"><div class=3D"gmail_quote">=
W dniu 13 czerwca 2013 14:01 u=C5=BCytkownik Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosi=
k <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:zibi@nora.pl" target=3D"_blank">z=
ibi@nora.pl</a>&gt;</span> napisa=C5=82:<br>
<blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-=
left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;p=
adding-left:1ex"><div dir=3D"ltr">Hej!<div><br></div><div>Za=C4=87mienie mn=
ie dopad=C5=82o i nie mog=C4=99 si=C4=99 doszuka=C4=87 rozwi=C4=85zania, ws=
pom=C3=B3=C5=BCcie.</div>
<div><div><br></div><div>Nie pami=C4=99tam, gdzie si=C4=99 ustawia=C5=82o, =
=C5=BCeby kernel odsy=C5=82a=C5=82 pakiety z adresu na kt=C3=B3ry przysz=C5=
=82o po=C5=82=C4=85czenie.</div><span class=3D""><font color=3D"#888888">
<div><br></div></font></span></div></div>
</blockquote></div>sysctl? net.ipv4.conf.default.rp_filter, net.ipv4.conf.a=
ll.rp_filter?</div><div class=3D"gmail_extra"><br></div><div class=3D"gmail=
_extra">--=C2=A0</div><div class=3D"gmail_extra" style>Pozdrawiam</div><div=
 class=3D"gmail_extra" style>
Marek &#39;oczek&#39; Oszczapi=C5=84ski</div></div>

--047d7b10d0e566253704df082260--