[TLUG] Dysk do domowego serwerka

Paweł Mański tlug at linux.gda.pl
Tue, 25 Jun 2013 21:25:37 +0200


--089e01293f86cd82b404dfff8009
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Statystyki maj=C4=85 to do siebie, =C5=BCe zaczynaj=C4=85 by=C4=87 czytelne=
 po d=C5=82u=C5=BCszym czasie,
a dyski i chyba wi=C4=99kszo=C5=9B=C4=87 produkt=C3=B3w na rynku maj=C4=85 =
coraz mniejsz=C4=85 =C5=BCywotno=C5=9B=C4=87.
Mam jeszcze stary model Thinkpada z dyskiem Hitachi i 2 znajomych, kt=C3=B3=
rzy
ode mnie te=C5=BC podobne, ale jeszcze starsze zestawy kupili - dyski dzia=
=C5=82aj=C4=85
bez problemu.
A przecie=C5=BC w lapach naj=C5=82atwiej o wstrz=C4=85s, do tego czasy dzia=
=C5=82ania... ja za
wczasu u=C5=BCywa=C5=82em go =C5=9Brednio 16h/dob=C4=99.

A dzisiaj?

Je=C5=BCeli producent wyprodukuje co=C5=9B, co dzia=C5=82a d=C5=82u=C5=BCej=
 ni=C5=BC za=C5=82o=C5=BCy=C5=82 i da=C5=82
gwarancj=C4=99, to znaczy, =C5=BCe pope=C5=82ni=C5=82 b=C5=82=C4=85d. Mark=
=C4=99 taki producent wybroni
produkuj=C4=85c innej jako=C5=9Bci produkty dla "gigant=C3=B3w" w du=C5=BCy=
ch ilo=C5=9Bciach.


Pozdrawiam
Pawe=C5=82 Ma=C5=84ski
Mob: +48668679400
GTalk/Skype: pmanski


W dniu 25 czerwca 2013 20:57 u=C5=BCytkownik Zbigniew 'zibi' Jarosik <
zibi@nora.pl> napisa=C5=82:

> W dniu 25 czerwca 2013 20:48 u=C5=BCytkownik Tomasz Torcz <tomek@pipebrea=
ker.pl
> > napisa=C5=82:
>
>> On Tue, Jun 25, 2013 at 08:10:13PM +0200, Zbigniew 'zibi' Jarosik wrote:
>> > W dniu 25 czerwca 2013 20:05 u=C5=BCytkownik Tomasz Torcz
>>   Wracaj=C4=85c do w=C4=85tku =E2=80=93 wymienia=C5=82em na gwarancji 2 =
Seagaty (oba 250 GB). W
>> zamian dosta=C5=82em takie same modele, ale z zielon=C4=85 naklejk=C4=85=
 "repaired",
>> czyli
>> nie n=C3=B3wki sztuki.  Wi=C4=99ksze Seagatey mi jeszcze =E2=80=93 odpuk=
a=C4=87 =E2=80=93 nie pad=C5=82y.
>>   Za to Samsungi 1TB Green pad=C5=82y mi znienacka dwa (nie naraz).  Wie=
=C5=9B=C4=87
>> niesie,
>> =C5=BCe nie s=C4=85 obliczone do pracy 24h, a tylko 8h na dob=C4=99.  Ob=
a by=C5=82y jeszcze
>> na gwarancji sklepu i tam mi je wymienili.
>>
>
> Pacz pan, a mnie kiedy=C5=9B uczyli, =C5=BCe dyski padaj=C4=85 g=C5=82=C3=
=B3wnie od
> w=C5=82=C4=85czania/wy=C5=82=C4=85czania, =C5=BCe lepsiej, jak pracuj=C4=
=85 w=C5=82a=C5=9Bnie 24h ;P
>
> Co za czasy, co za czasy...
>
> W=C5=82a=C5=9Bnie, a mo=C5=BCe by zrobi=C4=87 statsy co komu kiedy i po j=
akim czasie pad=C5=82o?
>
>
> --
> Zbigniew 'zibi' Jarosik
> cell: +48 667956686
> jid: tapiau@gmail.com
> gg: 2830
> http://zibi.nora.pl/
>

--089e01293f86cd82b404dfff8009
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr"><div style>Statystyki maj=C4=85 to do siebie, =C5=BCe zacz=
ynaj=C4=85 by=C4=87 czytelne po d=C5=82u=C5=BCszym czasie, a dyski i chyba =
wi=C4=99kszo=C5=9B=C4=87 produkt=C3=B3w na rynku maj=C4=85 coraz mniejsz=C4=
=85 =C5=BCywotno=C5=9B=C4=87.</div><div style>Mam jeszcze stary model Think=
pada z dyskiem Hitachi i 2 znajomych, kt=C3=B3rzy ode mnie te=C5=BC podobne=
, ale jeszcze starsze zestawy kupili - dyski dzia=C5=82aj=C4=85 bez problem=
u.</div>

<div style>A przecie=C5=BC w lapach naj=C5=82atwiej o wstrz=C4=85s, do tego=
 czasy dzia=C5=82ania... ja za wczasu u=C5=BCywa=C5=82em go =C5=9Brednio 16=
h/dob=C4=99.</div><div style><br></div><div style>A dzisiaj?</div><div styl=
e><br></div><div style>Je=C5=BCeli producent wyprodukuje co=C5=9B, co dzia=
=C5=82a d=C5=82u=C5=BCej ni=C5=BC za=C5=82o=C5=BCy=C5=82 i da=C5=82 gwaranc=
j=C4=99, to znaczy, =C5=BCe pope=C5=82ni=C5=82 b=C5=82=C4=85d. Mark=C4=99 t=
aki producent wybroni produkuj=C4=85c innej jako=C5=9Bci produkty dla &quot=
;gigant=C3=B3w&quot; w du=C5=BCych ilo=C5=9Bciach.</div>

<div style><br></div></div><div class=3D"gmail_extra"><br clear=3D"all"><di=
v>Pozdrawiam<div>Pawe=C5=82 Ma=C5=84ski</div><div><span style=3D"color:rgb(=
102,102,102);font-size:x-small"><font face=3D"comic sans ms, sans-serif">Mo=
b: +48668679400</font></span></div>

<font size=3D"1" color=3D"#666666" face=3D"comic sans ms, sans-serif">GTalk=
/Skype: pmanski</font><br></div>
<br><br><div class=3D"gmail_quote">W dniu 25 czerwca 2013 20:57 u=C5=BCytko=
wnik Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosik <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailt=
o:zibi@nora.pl" target=3D"_blank">zibi@nora.pl</a>&gt;</span> napisa=C5=82:=
<br><blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-lef=
t:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir=3D"ltr">W dniu 25 czerwca 2013 20:48 u=C5=BCytkownik Tomasz Torcz =
<span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:tomek@pipebreaker.pl" target=3D"_bl=
ank">tomek@pipebreaker.pl</a>&gt;</span> napisa=C5=82:<br><div class=3D"gma=
il_extra"><div class=3D"gmail_quote">


<blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p=
x #ccc solid;padding-left:1ex"><div class=3D"im"><div>On Tue, Jun 25, 2013 =
at 08:10:13PM +0200, Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosik wrote:<br>
&gt; W dniu 25 czerwca 2013 20:05 u=C5=BCytkownik Tomasz Torcz<br></div></d=
iv><div class=3D"im">
=C2=A0 Wracaj=C4=85c do w=C4=85tku =E2=80=93 wymienia=C5=82em na gwarancji =
2 Seagaty (oba 250 GB). W<br>
zamian dosta=C5=82em takie same modele, ale z zielon=C4=85 naklejk=C4=85 &q=
uot;repaired&quot;, czyli<br>
nie n=C3=B3wki sztuki. =C2=A0Wi=C4=99ksze Seagatey mi jeszcze =E2=80=93 odp=
uka=C4=87 =E2=80=93 nie pad=C5=82y.<br>
=C2=A0 Za to Samsungi 1TB Green pad=C5=82y mi znienacka dwa (nie naraz). =
=C2=A0Wie=C5=9B=C4=87 niesie,<br>
=C5=BCe nie s=C4=85 obliczone do pracy 24h, a tylko 8h na dob=C4=99. =C2=A0=
Oba by=C5=82y jeszcze<br>
na gwarancji sklepu i tam mi je wymienili.</div></blockquote></div><div cla=
ss=3D"gmail_extra"><br></div>Pacz pan, a mnie kiedy=C5=9B uczyli, =C5=BCe d=
yski padaj=C4=85 g=C5=82=C3=B3wnie od w=C5=82=C4=85czania/wy=C5=82=C4=85cza=
nia, =C5=BCe lepsiej, jak pracuj=C4=85 w=C5=82a=C5=9Bnie 24h ;P</div>


<div class=3D"gmail_extra"><br></div><div class=3D"gmail_extra">Co za czasy=
, co za czasy...</div><div class=3D"gmail_extra"><br></div><div class=3D"gm=
ail_extra">W=C5=82a=C5=9Bnie, a mo=C5=BCe by zrobi=C4=87 statsy co komu kie=
dy i po jakim czasie pad=C5=82o?<div class=3D"im">

<br clear=3D"all">
<div><br></div>-- <br>Zbigniew &#39;zibi&#39; Jarosik<br>cell: +48 66795668=
6<br>jid: <a href=3D"mailto:tapiau@gmail.com" target=3D"_blank">tapiau@gmai=
l.com</a><br>gg: 2830<br><a href=3D"http://zibi.nora.pl/" target=3D"_blank"=
>http://zibi.nora.pl/</a>
</div></div></div>
</blockquote></div><br></div>

--089e01293f86cd82b404dfff8009--