[TLUG] Co na VPS-a -- Debian czy Ubuntu?

Michał Żuchowski tlug at linux.gda.pl
Wed, 4 Jun 2014 14:35:18 +0200


--20cf3010e2a366fc9204fb01dc7f
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Te=C5=BC korzystamy z Debiana produkcyjnie, ale mamy kilka Ubuntu.
Tak=C5=BCe sk=C5=82aniam si=C4=99 do Wheezy


W dniu 4 czerwca 2014 14:30 u=C5=BCytkownik Mateusz Kami=C5=84ski <ja+tlug@=
matipl.pl>
napisa=C5=82:

> Ja zawsze wrzucam Debiana, dla mnie prostszy w obs=C5=82udze.
>
>
> 2014-06-04 14:16 GMT+02:00 Piotr Macuk <piotr@macuk.pl>:
> > Hej,
> >
> > Przymierzam si=C4=99 do zakupu nowego VPS-a i zastanawiam si=C4=99 nad =
wyborem
> > dystrybucji. Rozwa=C5=BCam Debiana (wheezy) lub Ubuntu (14.04 LTS). Ser=
wer
> b=C4=99dzie
> > s=C5=82u=C5=BCy=C5=82 do hostowania aplikacji webowej.
> >
> > Kryteria wyboru to: stabilno=C5=9B=C4=87, bezpiecze=C5=84stwo, =C5=82at=
wo=C5=9B=C4=87 zarz=C4=85dzania i
> > automatyzacja aktualizacji. Jednym s=C5=82owem -- postawi=C4=87, skonfi=
gurowa=C4=87 i
> > zapomnie=C4=87 ;)
> >
> > Co doradzicie?
> >
> >
> > Pozdrawiam.
> >
> > --
> > Piotr Macuk | +48 606 246 703
>
>


--=20
Micha=C5=82 =C5=BBuchowski

--20cf3010e2a366fc9204fb01dc7f
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr"><div>Te=C5=BC korzystamy z Debiana produkcyjnie, ale mamy =
kilka Ubuntu.<br></div>Tak=C5=BCe sk=C5=82aniam si=C4=99 do Wheezy<br></div=
><div class=3D"gmail_extra"><br><br><div class=3D"gmail_quote">W dniu 4 cze=
rwca 2014 14:30 u=C5=BCytkownik Mateusz Kami=C5=84ski <span dir=3D"ltr">&lt=
;<a href=3D"mailto:ja+tlug@matipl.pl" target=3D"_blank">ja+tlug@matipl.pl</=
a>&gt;</span> napisa=C5=82:<br>
<blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p=
x #ccc solid;padding-left:1ex">Ja zawsze wrzucam Debiana, dla mnie prostszy=
 w obs=C5=82udze.<br>
<br>
<br>
2014-06-04 14:16 GMT+02:00 Piotr Macuk &lt;<a href=3D"mailto:piotr@macuk.pl=
">piotr@macuk.pl</a>&gt;:<br>
<div class=3D"HOEnZb"><div class=3D"h5">&gt; Hej,<br>
&gt;<br>
&gt; Przymierzam si=C4=99 do zakupu nowego VPS-a i zastanawiam si=C4=99 nad=
 wyborem<br>
&gt; dystrybucji. Rozwa=C5=BCam Debiana (wheezy) lub Ubuntu (14.04 LTS). Se=
rwer b=C4=99dzie<br>
&gt; s=C5=82u=C5=BCy=C5=82 do hostowania aplikacji webowej.<br>
&gt;<br>
&gt; Kryteria wyboru to: stabilno=C5=9B=C4=87, bezpiecze=C5=84stwo, =C5=82a=
two=C5=9B=C4=87 zarz=C4=85dzania i<br>
&gt; automatyzacja aktualizacji. Jednym s=C5=82owem -- postawi=C4=87, skonf=
igurowa=C4=87 i<br>
&gt; zapomnie=C4=87 ;)<br>
&gt;<br>
&gt; Co doradzicie?<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Pozdrawiam.<br>
&gt;<br>
&gt; --<br>
&gt; Piotr Macuk | <a href=3D"tel:%2B48%20606%20246%20703" value=3D"+486062=
46703">+48 606 246 703</a><br>
<br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear=3D"all"><br>-- <br>Micha=C5=82=
 =C5=BBuchowski
</div>

--20cf3010e2a366fc9204fb01dc7f--