[TLUG] Co na VPS-a -- Debian czy Ubuntu?

Jerzy Kopaczewski tlug at linux.gda.pl
Wed, 4 Jun 2014 14:41:09 +0200


--001a1134c0f48903b404fb01f217
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Debian o ile nie potrzebujesz konkretnego =C5=9Bwie=C5=BCego softu jak np. =
Postgres
powy=C5=BCej 9.3Z pozdrowieniami,
Jerzy Kopaczewski
--=20

 www.yupo.pl

 tel.: 603 496 371
 email: jurek@yupo.pl


2014-06-04 14:35 GMT+02:00 Micha=C5=82 =C5=BBuchowski <traqpl@gmail.com>:

> Te=C5=BC korzystamy z Debiana produkcyjnie, ale mamy kilka Ubuntu.
> Tak=C5=BCe sk=C5=82aniam si=C4=99 do Wheezy
>
>
> W dniu 4 czerwca 2014 14:30 u=C5=BCytkownik Mateusz Kami=C5=84ski <ja+tlu=
g@matipl.pl
> > napisa=C5=82:
>
> Ja zawsze wrzucam Debiana, dla mnie prostszy w obs=C5=82udze.
>>
>>
>> 2014-06-04 14:16 GMT+02:00 Piotr Macuk <piotr@macuk.pl>:
>> > Hej,
>> >
>> > Przymierzam si=C4=99 do zakupu nowego VPS-a i zastanawiam si=C4=99 nad=
 wyborem
>> > dystrybucji. Rozwa=C5=BCam Debiana (wheezy) lub Ubuntu (14.04 LTS). Se=
rwer
>> b=C4=99dzie
>> > s=C5=82u=C5=BCy=C5=82 do hostowania aplikacji webowej.
>> >
>> > Kryteria wyboru to: stabilno=C5=9B=C4=87, bezpiecze=C5=84stwo, =C5=82a=
two=C5=9B=C4=87 zarz=C4=85dzania i
>> > automatyzacja aktualizacji. Jednym s=C5=82owem -- postawi=C4=87, skonf=
igurowa=C4=87 i
>> > zapomnie=C4=87 ;)
>> >
>> > Co doradzicie?
>> >
>> >
>> > Pozdrawiam.
>> >
>> > --
>> > Piotr Macuk | +48 606 246 703
>>
>>
>
>
> --
> Micha=C5=82 =C5=BBuchowski
>

--001a1134c0f48903b404fb01f217
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr">Debian o ile nie potrzebujesz konkretnego =C5=9Bwie=C5=BCe=
go softu jak np. Postgres powy=C5=BCej 9.3<br><br><br><div class=3D"gmail_e=
xtra"><br clear=3D"all"><div>Z pozdrowieniami,<br>Jerzy Kopaczewski<br>-- <=
br><br>=C2=A0<a href=3D"http://www.yupo.pl" target=3D"_blank">www.yupo.pl</=
a><br>

<br>=C2=A0tel.: 603 496 371<br>=C2=A0email: <a href=3D"mailto:jurek@yupo.pl=
" target=3D"_blank">jurek@yupo.pl</a><br></div>
<br><br><div class=3D"gmail_quote">2014-06-04 14:35 GMT+02:00 Micha=C5=82 =
=C5=BBuchowski <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:traqpl@gmail.com" ta=
rget=3D"_blank">traqpl@gmail.com</a>&gt;</span>:<br><blockquote class=3D"gm=
ail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-le=
ft:1ex">

<div dir=3D"ltr"><div>Te=C5=BC korzystamy z Debiana produkcyjnie, ale mamy =
kilka Ubuntu.<br></div>Tak=C5=BCe sk=C5=82aniam si=C4=99 do Wheezy<br></div=
><div class=3D"gmail_extra"><br><br><div class=3D"gmail_quote">W dniu 4 cze=
rwca 2014 14:30 u=C5=BCytkownik Mateusz Kami=C5=84ski <span dir=3D"ltr">&lt=
;<a href=3D"mailto:ja+tlug@matipl.pl" target=3D"_blank">ja+tlug@matipl.pl</=
a>&gt;</span> napisa=C5=82:<div>

<div class=3D"h5"><br>
<blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1p=
x #ccc solid;padding-left:1ex">Ja zawsze wrzucam Debiana, dla mnie prostszy=
 w obs=C5=82udze.<br>
<br>
<br>
2014-06-04 14:16 GMT+02:00 Piotr Macuk &lt;<a href=3D"mailto:piotr@macuk.pl=
" target=3D"_blank">piotr@macuk.pl</a>&gt;:<br>
<div><div>&gt; Hej,<br>
&gt;<br>
&gt; Przymierzam si=C4=99 do zakupu nowego VPS-a i zastanawiam si=C4=99 nad=
 wyborem<br>
&gt; dystrybucji. Rozwa=C5=BCam Debiana (wheezy) lub Ubuntu (14.04 LTS). Se=
rwer b=C4=99dzie<br>
&gt; s=C5=82u=C5=BCy=C5=82 do hostowania aplikacji webowej.<br>
&gt;<br>
&gt; Kryteria wyboru to: stabilno=C5=9B=C4=87, bezpiecze=C5=84stwo, =C5=82a=
two=C5=9B=C4=87 zarz=C4=85dzania i<br>
&gt; automatyzacja aktualizacji. Jednym s=C5=82owem -- postawi=C4=87, skonf=
igurowa=C4=87 i<br>
&gt; zapomnie=C4=87 ;)<br>
&gt;<br>
&gt; Co doradzicie?<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Pozdrawiam.<br>
&gt;<br>
&gt; --<br>
&gt; Piotr Macuk | <a href=3D"tel:%2B48%20606%20246%20703" value=3D"+486062=
46703" target=3D"_blank">+48 606 246 703</a><br>
<br>
</div></div></blockquote></div></div></div><span class=3D"HOEnZb"><font col=
or=3D"#888888"><br><br clear=3D"all"><br>-- <br>Micha=C5=82 =C5=BBuchowski
</font></span></div>
</blockquote></div><br></div></div>

--001a1134c0f48903b404fb01f217--