[TLUG] Dziwne zachowania Ubuntu 12.04

Jerzy Kopaczewski tlug at linux.gda.pl
Wed, 11 Jun 2014 10:48:51 +0200


--001a11c2e35ea9e80004fb8b846a
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Cze=C5=9B=C4=87,

mia=C5=82em ten sam problem na lapku ASUS S56C i boryka=C5=82em si=C4=99 z =
nim chwile.
Dopiero upgrade do kernela powy=C5=BCej 3.8.x rozwi=C4=85za=C5=82 problem, =
jajko z 12.04
nie radzi sobie z nowym sprz=C4=99tem niestety.
Tu znajdziesz przepis na upgrade jajka bez przechodzenia na niedojrza=C5=82=
=C4=85
jeszcze ( wg mnie ) 14.04 LTS:

https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack


Z pozdrowieniami,
Jerzy Kopaczewski
--=20

 www.yupo.pl

 tel.: 603 496 371
 email: jurek@yupo.pl
 <admin@perfectsystem.pl>


2014-06-10 17:08 GMT+02:00 ABIX Adam Jurkiewicz <a.jurkiewicz@abix.info.pl>=
:

> Moi drodzy,
> w ci=C4=85gu ostatnich 2 miesi=C4=99cy kupi=C5=82em (i sprzeda=C5=82em da=
lej) 3 komputery
> Komputronika:
>
> http://www.komputronik.pl/product/199325/Komputery/Komputery_PC/Komputron=
ik_Sensilo_MX_250_H001_.html
>
> W ka=C5=BCdym z nich instalowa=C5=82em Ubuntu 12.04 (konkretnie m=C3=B3j =
w=C5=82asny remiks)
> http://cyfrowaszkola.waw.pl/free_desktop-edukacyjny-remiks-dla-wszystkich=
/
>
> Generalnie komputery niczego sobie, wszystko powinno dzia=C5=82a=C4=87. S=
przeda=C5=82em
> ju=C5=BC tego rodzaju Komputronik=C3=B3w ...dzie=C5=9Bci w ostatnich 3 la=
tach. Ale teraz
> mam problem. Klienci (3 pokolei) raportuj=C4=85, =C5=BCe komputery "zawie=
szaj=C4=85 si=C4=99"
> ni z tego ni z owego. Sam by=C5=82em kilkakrotnie =C5=9Bwiadkiem takiego =
czego=C5=9B.
> System po prostu "zamarza" i koniec, nic tylko "twardy" reset. Patrzy=C5=
=82em w
> logach, ale tam nie znalaz=C5=82em =C5=BCadnego kernel panic czy cokolwie=
k, co
> mog=C5=82oby mnie doprowadzi=C4=87 na =C5=9Blad problemu...
>
> System wygl=C4=85da tak:
>
> root@kierownik-G31M-ES2L:~# lspci
> 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM
> Controller (rev 10)
> 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G33/G31 Express
> Integrated Graphics Controller (rev 10)
> 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition
> Audio Controller (rev 01)
> 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1
> (rev 01)
> 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2
> (rev 01)
> 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
> Controller #1 (rev 01)
> 00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
> Controller #2 (rev 01)
> 00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
> Controller #3 (rev 01)
> 00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
> Controller #4 (rev 01)
> 00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI
> Controller (rev 01)
> 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
> 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC
> Interface Bridge (rev 01)
> 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller
> [IDE mode] (rev 01)
> 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 0=
1)
> 02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
> RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
> root@kierownik-G31M-ES2L:~# uname -a
> Linux kierownik-G31M-ES2L 3.2.0-64-generic #97-Ubuntu SMP Wed Jun 4
> 22:03:48 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux
> root@kierownik-G31M-ES2L:~# lsb_release -a
> No LSB modules are available.
> Distributor ID:  Ubuntu
> Description:  Ubuntu 12.04.4 LTS
> Release:  12.04
> Codename:  precise
>
>
> A w logach nic nie ma ciekawego, zwyk=C5=82e logi i nagle "ciach" (reset)=
....
> Jedyne, co mog=C4=99 pos=C4=85dza=C4=87, to p=C5=82yta g=C5=82=C3=B3wna, =
cho=C4=87 s=C4=85 sprawne (memtest
> robi=C5=82em), ale maj=C4=85 UEFI (wy=C5=82=C4=85czy=C5=82em), i to s=C4=
=85 ASUSy i MSI, ale boj=C4=99 si=C4=99, =C5=BCe
> zbyt nowe s=C4=85 na 12.04 i ten kernel. Chcia=C5=82bym si=C4=99 zapyta=
=C4=87, co wy o czym=C5=9B
> takim s=C4=85dzicie?
> Jednemu klientowi wymieni=C5=82em tego Komputronika na Dell Vostro (prze=
=C5=82o=C5=BCy=C5=82em
> dysk z systemem) i na Dellu nie ma =C5=BCadnych problem=C3=B3w. Wi=C4=99c=
 stawiam na
> sprz=C4=99t. Jutro musze podmieni=C4=87 kolejny komputer, bo kolejny klie=
nt zg=C5=82asza
> zawieszenia.... Chc=C4=99 spr=C3=B3bowa=C4=87 Ubuntu 14.04 tym razem z Un=
ity po prostu -
> co o tym s=C4=85dzicie? Mo=C5=BCe b=C4=99dzie dzia=C5=82a=C5=82o lepiej n=
a tych nowych p=C5=82ytach
> g=C5=82=C3=B3wnych?
>
> Adam
> --
> *Bo =C5=BCycie jest weselsze, milej p=C5=82ynie czas, gdy =C5=9Bwie=C5=BC=
y podmuch wiatru w
> =C5=BCaglach masz....*
> ....
> ABIX - Edukacja http://linux.cyfrowaszkola.waw.pl
> ABIX - FanPage http://www.facebook.com/Abix.Linux.Warszawa
> Prywatnie http://friendica.info.pl/profile/adam-jurkiewicz
>

--001a11c2e35ea9e80004fb8b846a
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr"><div>Cze=C5=9B=C4=87,<br></div><div><br>mia=C5=82em ten sa=
m problem na lapku ASUS S56C i boryka=C5=82em si=C4=99 z nim chwile.=C2=A0 =
Dopiero upgrade do kernela powy=C5=BCej 3.8.x rozwi=C4=85za=C5=82 problem, =
jajko z 12.04 nie radzi sobie z nowym sprz=C4=99tem niestety.<br>

</div>Tu znajdziesz przepis na upgrade jajka bez przechodzenia na niedojrza=
=C5=82=C4=85 jeszcze ( wg mnie ) 14.04 LTS:<br>
<br><a href=3D"https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack" target=3D=
"_blank">https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack</a><br><br><div =
class=3D"gmail_extra"><br clear=3D"all"><div><div dir=3D"ltr"><div>Z pozdro=
wieniami,<br>

Jerzy Kopaczewski<br>-- <br><br>=C2=A0<a href=3D"http://www.yupo.pl" target=
=3D"_blank">www.yupo.pl</a><br><br>=C2=A0tel.: 603 496 371<br>=C2=A0email: =
<a href=3D"mailto:jurek@yupo.pl" target=3D"_blank">jurek@yupo.pl</a><br></d=
iv>
<a href=3D"mailto:admin@perfectsystem.pl" target=3D"_blank"></a></div></div=
>
<br><br><div class=3D"gmail_quote">2014-06-10 17:08 GMT+02:00 ABIX Adam Jur=
kiewicz <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:a.jurkiewicz@abix.info.pl" =
target=3D"_blank">a.jurkiewicz@abix.info.pl</a>&gt;</span>:<br><blockquote =
class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px sol=
id rgb(204,204,204);padding-left:1ex">


 =20

  =20
 =20
 <div bgcolor=3D"#FFFFFF" text=3D"#000000">
  Moi drodzy,<br>
  w ci=C4=85gu ostatnich 2 miesi=C4=99cy kupi=C5=82em (i sprzeda=C5=82em =
dalej) 3
  komputery Komputronika:<br>
<a href=3D"http://www.komputronik.pl/product/199325/Komputery/Komputery_PC/=
Komputronik_Sensilo_MX_250_H001_.html" target=3D"_blank">http://www.komputr=
onik.pl/product/199325/Komputery/Komputery_PC/Komputronik_Sensilo_MX_250_H0=
01_.html</a><br>


  <br>
  W ka=C5=BCdym z nich instalowa=C5=82em Ubuntu 12.04 (konkretnie m=C3=B3=
j w=C5=82asny
  remiks)<br>
<a href=3D"http://cyfrowaszkola.waw.pl/free_desktop-edukacyjny-remiks-dla-w=
szystkich/" target=3D"_blank">http://cyfrowaszkola.waw.pl/free_desktop-eduk=
acyjny-remiks-dla-wszystkich/</a><br>
  <br>
  Generalnie komputery niczego sobie, wszystko powinno dzia=C5=82a=C4=87.
  Sprzeda=C5=82em ju=C5=BC tego rodzaju Komputronik=C3=B3w ...dzie=C5=9Bc=
i w ostatnich 3
  latach. Ale teraz mam problem. Klienci (3 pokolei) raportuj=C4=85, =C5=
=BCe
  komputery &quot;zawieszaj=C4=85 si=C4=99&quot; ni z tego ni z owego. Sa=
m by=C5=82em
  kilkakrotnie =C5=9Bwiadkiem takiego czego=C5=9B. System po prostu &quot=
;zamarza&quot; i
  koniec, nic tylko &quot;twardy&quot; reset. Patrzy=C5=82em w logach, al=
e tam nie
  znalaz=C5=82em =C5=BCadnego kernel panic czy cokolwiek, co mog=C5=82oby=
 mnie
  doprowadzi=C4=87 na =C5=9Blad problemu...<br>
  <br>
  System wygl=C4=85da tak:<br>
  <br>
  root@kierownik-G31M-ES2L:~# lspci<br>
  00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express
  DRAM Controller (rev 10)<br>
  00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G33/G31
  Express Integrated Graphics Controller (rev 10)<br>
  00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High
  Definition Audio Controller (rev 01)<br>
  00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express
  Port 1 (rev 01)<br>
  00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express
  Port 2 (rev 01)<br>
  00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
  Controller #1 (rev 01)<br>
  00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
  Controller #2 (rev 01)<br>
  00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
  Controller #3 (rev 01)<br>
  00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI
  Controller #4 (rev 01)<br>
  00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI
  Controller (rev 01)<br>
  00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)<br>
  00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC
  Interface Bridge (rev 01)<br>
  00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA
  Controller [IDE mode] (rev 01)<br>
  00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller
  (rev 01)<br>
  02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
  RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 02)<br>
  root@kierownik-G31M-ES2L:~# uname -a<br>
  Linux kierownik-G31M-ES2L 3.2.0-64-generic #97-Ubuntu SMP Wed Jun 4
  22:03:48 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux<br>
  root@kierownik-G31M-ES2L:~# lsb_release -a<br>
  No LSB modules are available.<br>
  Distributor ID:=C2=A0=C2=A0=C2=A0 Ubuntu<br>
  Description:=C2=A0=C2=A0=C2=A0 Ubuntu 12.04.4 LTS<br>
  Release:=C2=A0=C2=A0=C2=A0 12.04<br>
  Codename:=C2=A0=C2=A0=C2=A0 precise<br>
  <br>
  <br>
  A w logach nic nie ma ciekawego, zwyk=C5=82e logi i nagle &quot;ciach&q=
uot;
  (reset)....<br>
  Jedyne, co mog=C4=99 pos=C4=85dza=C4=87, to p=C5=82yta g=C5=82=C3=B3wna=
, cho=C4=87 s=C4=85 sprawne (memtest
  robi=C5=82em), ale maj=C4=85 UEFI (wy=C5=82=C4=85czy=C5=82em), i to s=
=C4=85 ASUSy i MSI, ale boj=C4=99
  si=C4=99, =C5=BCe zbyt nowe s=C4=85 na 12.04 i ten kernel. Chcia=C5=82b=
ym si=C4=99 zapyta=C4=87,
  co wy o czym=C5=9B takim s=C4=85dzicie? <br>
  Jednemu klientowi wymieni=C5=82em tego Komputronika na Dell Vostro
  (prze=C5=82o=C5=BCy=C5=82em dysk z systemem) i na Dellu nie ma =C5=BCad=
nych problem=C3=B3w.
  Wi=C4=99c stawiam na sprz=C4=99t. Jutro musze podmieni=C4=87 kolejny ko=
mputer, bo
  kolejny klient zg=C5=82asza zawieszenia.... Chc=C4=99 spr=C3=B3bowa=C4=
=87 Ubuntu 14.04
  tym razem z Unity po prostu - co o tym s=C4=85dzicie? Mo=C5=BCe b=C4=99=
dzie
  dzia=C5=82a=C5=82o lepiej na tych nowych p=C5=82ytach g=C5=82=C3=B3wnyc=
h?<span class=3D""><font color=3D"#888888"><br>
  <br>
  Adam<br>
  <div>-- <br>
   <b>Bo =C5=BCycie jest weselsze, milej p=C5=82ynie czas, gdy =C5=9Bwie=
=C5=BCy podmuch
    wiatru w
    =C5=BCaglach masz....</b><br>
   ....<br>
   ABIX - Edukacja <a href=3D"http://linux.cyfrowaszkola.waw.pl" target=
=3D"_blank">http://linux.cyfrowaszkola.waw.pl</a><br>
   ABIX - FanPage <a href=3D"http://www.facebook.com/Abix.Linux.Warszawa=
" target=3D"_blank">http://www.facebook.com/Abix.Linux.Warszawa</a><br>
   Prywatnie <a href=3D"http://friendica.info.pl/profile/adam-jurkiewicz=
" target=3D"_blank">http://friendica.info.pl/profile/adam-jurkiewicz</a><br=
>
  </div>
 </font></span></div>

</blockquote></div><br></div></div>

--001a11c2e35ea9e80004fb8b846a--