[TLUG] atak metldown i spectre

Michał Żuchowski tlug at linux.gda.pl
Thu, 4 Jan 2018 14:15:56 +0100


--001a1147fff2e818400561f32153
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

AMD odporne tylko meltdown

W dniu 4 stycznia 2018 13:52 u=C5=BCytkownik Marcin Sochacki <wanted@linux.=
gda.pl
> napisa=C5=82:

> AMD podobno jest prawilne.
>
> 2018-01-04 12:35 GMT+01:00 natan maciej milaszewski <natan64@tlen.pl>:
> >
> > Hi
> > A wy juz zaczynacie przygotowania do =C5=82atania jajek na intelach amd=
 arm i
> > innych :) Redhat juz wyda=C5=82 swoje =C5=82atki
> >
>
>


--=20
Micha=C5=82 =C5=BBuchowski

--001a1147fff2e818400561f32153
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr">AMD odporne tylko meltdown</div><div class=3D"gmail_extra"=
><br><div class=3D"gmail_quote">W dniu 4 stycznia 2018 13:52 u=C5=BCytkowni=
k Marcin Sochacki <span dir=3D"ltr">&lt;<a href=3D"mailto:wanted@linux.gda.=
pl" target=3D"_blank">wanted@linux.gda.pl</a>&gt;</span> napisa=C5=82:<br><=
blockquote class=3D"gmail_quote" style=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px=
 #ccc solid;padding-left:1ex">AMD podobno jest prawilne.<br>
<div class=3D"HOEnZb"><div class=3D"h5"><br>
2018-01-04 12:35 GMT+01:00 natan maciej milaszewski &lt;<a href=3D"mailto:n=
atan64@tlen.pl">natan64@tlen.pl</a>&gt;:<br>
&gt;<br>
&gt; Hi<br>
&gt; A wy juz zaczynacie przygotowania do =C5=82atania jajek na intelach am=
d arm i<br>
&gt; innych :) Redhat juz wyda=C5=82 swoje =C5=82atki<br>
&gt;<br>
<br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear=3D"all"><div><br></div>-- <br>=
<div class=3D"gmail_signature" data-smartmail=3D"gmail_signature">Micha=C5=
=82 =C5=BBuchowski</div>
</div>

--001a1147fff2e818400561f32153--