[TLUG] Problem z miejscem - Zimowisko!

Michał Żuchowski tlug at linux.gda.pl
Thu, 4 Jan 2018 14:18:19 +0100


--001a1147fff26c3ad40561f32ad9
Content-Type: multipart/alternative; boundary="001a1147fff26c3ad00561f32ad8"

--001a1147fff26c3ad00561f32ad8
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Zdecydowanie odradzam HOM.
Ma=C5=82a sala wyk=C5=82adowa bez rzutnika, s=C5=82ono dodatkowo p=C5=82atn=
a.
Problemy z ogrzewaniem.
Liczenie od pokoju, a nie od g=C5=82owy co implikuje:
- kto zap=C5=82aci za ca=C5=82y 6 osobowy pok=C3=B3j mieszkaj=C4=85c w nim =
sam?
- co z parami kt=C3=B3re chcia=C5=82by mie=C4=87 sw=C3=B3j pok=C3=B3j?


W dniu 4 stycznia 2018 14:11 u=C5=BCytkownik Dawid Popiela <
popiela.dawid@gmail.com> napisa=C5=82:

> Panowie i Panie mamy problem z miejscem. W o=C5=9Brodku w Pucku gdzie zaw=
sze
> si=C4=99 odbywa=C5=82a impreza trwa paro miesi=C4=99czny remont i niestet=
y nie ma
> mo=C5=BCliwo=C5=9Bci wynaj=C4=99cia obiektu(W marcu dalej bedzie trwa=C5=
=82).
>
> Czy macie mo=C5=BCe jakie=C5=9B pomys=C5=82y na nowe miejsce?
>
> Micha=C5=82 Poleci=C5=82 mi zadzwoni=C4=87 do HOMu (Te=C5=BC w Pucku)
> http://www.hompuck.org/
>
> Maj=C4=85 pokoje 2 osobowe w nowej czesci budynku.
> W Starej czesci budynku sa glownie 3 osobowe.
> Tu i tu jest problem bo nie wszystkie pokoje maja lazienke i czesc ma
> wspoldzielona na korytarzu.
> Co do terminu to mamy do wyboru 1,2 i 3 tydzien Marca.
>
> =E2=80=8B
> Co o tym my=C5=9Blicie? Wysle zapytanie cenowe z wy=C5=BCywieniem. Obawia=
m si=C4=99 =C5=BC w
> HOMIE mo=C5=BCe wyj=C5=9B=C4=87 troche dro=C5=BCej ni=C5=BC wcze=C5=9Bnie=
j.
>--=20
Micha=C5=82 =C5=BBuchowski

--001a1147fff26c3ad00561f32ad8
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<div dir=3D"ltr">Zdecydowanie odradzam HOM.<br>Ma=C5=82a sala wyk=C5=82adow=
a bez rzutnika, s=C5=82ono dodatkowo p=C5=82atna.<br>Problemy z ogrzewaniem=
.<br>Liczenie od pokoju, a nie od g=C5=82owy co implikuje:<br>- kto zap=C5=
=82aci za ca=C5=82y 6 osobowy pok=C3=B3j mieszkaj=C4=85c w nim sam?<br>- co=
 z parami kt=C3=B3re chcia=C5=82by mie=C4=87 sw=C3=B3j pok=C3=B3j?<br><br><=
/div><div class=3D"gmail_extra"><br><div class=3D"gmail_quote">W dniu 4 sty=
cznia 2018 14:11 u=C5=BCytkownik Dawid Popiela <span dir=3D"ltr">&lt;<a hre=
f=3D"mailto:popiela.dawid@gmail.com" target=3D"_blank">popiela.dawid@gmail.=
com</a>&gt;</span> napisa=C5=82:<br><blockquote class=3D"gmail_quote" style=
=3D"margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir=
=3D"ltr"><div><div>Panowie i Panie mamy problem z miejscem. W o=C5=9Brodku =
w Pucku gdzie zawsze si=C4=99 odbywa=C5=82a impreza trwa paro miesi=C4=99cz=
ny remont i niestety nie ma mo=C5=BCliwo=C5=9Bci wynaj=C4=99cia obiektu(W m=
arcu dalej bedzie trwa=C5=82). <br><br></div>Czy macie mo=C5=BCe jakie=C5=
=9B pomys=C5=82y na nowe miejsce?<br><br></div><div>Micha=C5=82 Poleci=C5=
=82 mi zadzwoni=C4=87 do HOMu (Te=C5=BC w Pucku)<br><a href=3D"http://www.h=
ompuck.org/" target=3D"_blank">http://www.hompuck.org/</a><br><br></div><di=
v>Maj=C4=85 pokoje 2 osobowe w nowej czesci budynku.<br></div><div>W Starej=
 czesci budynku sa glownie 3 osobowe.<br></div><div>Tu i tu jest problem bo=
 nie wszystkie pokoje maja lazienke i czesc ma wspoldzielona na korytarzu.<=
br></div><div>Co do terminu to mamy do wyboru 1,2 i 3 tydzien Marca.<br><im=
g src=3D"cid:ii_jc0idm4n1_160c14a98bd1064d" width=3D"157" height=3D"112"><b=
r>=E2=80=8B<br></div><div>Co o tym my=C5=9Blicie? Wysle zapytanie cenowe z =
wy=C5=BCywieniem. Obawiam si=C4=99 =C5=BC w HOMIE mo=C5=BCe wyj=C5=9B=C4=87=
 troche dro=C5=BCej ni=C5=BC wcze=C5=9Bniej.<br></div></div>
</blockquote></div><br><br clear=3D"all"><div><br></div>-- <br><div class=
=3D"gmail_signature" data-smartmail=3D"gmail_signature">Micha=C5=82 =C5=BBu=
chowski</div>
</div>

--001a1147fff26c3ad00561f32ad8--
--001a1147fff26c3ad40561f32ad9
Content-Type: image/png; name="lolo.png"
Content-Disposition: inline; filename="lolo.png"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <ii_jc0idm4n1_160c14a98bd1064d>
X-Attachment-Id: ii_jc0idm4n1_160c14a98bd1064d

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ0AAABwCAIAAACLnuXdAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAHtklEQVR4
Xu1b7ZIkKQi8mdj3f+U9erkwOFIR0KkPl/ox0YOkJJlabXV0f/3+/fufuo5T4Pu4jqqhjwLl65nr
oHwtX89U4Myuar+Wr2cqcGZXtV/L1zMVOLOr2q/l65kKnNlV7dfy9UwFzuyq9mv5eqYCZ3ZV+7V8
PVOBM7uq/Vq+nqnAmV3Vfi1fz1TgzK5qv5avZypwZle1X8vXuxX4+vpqFOTrKK8VbLTWXfm1X+9S
/mfrvsxX3mp/w4ZbtP1lvtKvTshU+dsT+pcvFqIZL71XOS1T5izq+DT4r6cRivJpHpNJ/Fq9aP/S
zKOcaNHn57/PV/VDMdxzLQF/UmYMPd+qEMP3+SrbU3sx1PnZyS97fx2Zgbu2m+lM62LfFXz3fuVj
FCneXqD6cgjvzJh/RuR/Z8szWqouSIFD7sPlpVKgfD1zSZSvZ/oaPje1I6X/DNL9ZGAqpzq7Osvt
qiXnGVHNMaTZEhqOOIziMV9zqo1q23E20qOvPY9nNF3Ludokh2s0zN+HQy3xClUL3KP42TkhDUNS
fC9qLeHGVNSA2nn0L19+us5aOGGiFk+SYxhFUa00Q2yWI79Q8VEqxTmZE1bWGrXR4PK1UTo0NJo/
VKslGygaUmpMUV0Nt6vxqzFzCpdmsLIOnNxGadEe/QsXm2oRHGr0UMMcw1G/FP9vvxoZBwwZEj+h
O3k/2GVw7P3VqGoMbdcuXSsN3NiCwcEYihKI7Vda+K02b4IWkUNTEjjPFEIJnlqc0/5KFL/2FPrR
HOzd01eUUn3uH1XsHfn559d39Pe3sixfz3S+fD3TV/1YfWaX2a7okEiHmhBanSs9WHUMjlbsloid
h7tTnBpMPHXIdeBfE9LIRNGu/p/n1y0LpDv7e4O3yLKx6HeZ2l18OVlyKCaw0VSaMPZ5U1eCCqIC
UZP49rvrJvzxtX3YgeQqklMgaipVIRf42mVtPefkvBuiEqYO51oYKF8XxANoztRde1TS+Ty/rrzb
Q2uHBJTWTolyKJKsAZ2FpirXQ85Uolcm1H34lbZNSZevU4lemVC+vtK2KenY98KN6UJHwSvPF1fW
In2cJyCUCyOG2tOhz/cRd53BpsVkQqKopOqnLQspjw3CuVpOFNJgoL8pgzkP7fm8CYlOCy8mLC6L
xeorcDSvRaipXUpueH9Fos62CbirDWfFJ6QlVmSC9rb312jtthpCy6Ktg6g6oSrUi9w6/lobN1xU
T5W/6mtULy7vV0rRbcBcXb9Ycv5QLcnQX2575p77MG+jtpm2s1ycMGTMYq2HwFe/L0HLky/qx78L
H7sCFl3J9UW6tY3h19Cmuu0hJ7onmgShTtKoUBWWLF2L4aOKyvuWFhXwIl/tMjV6sQIb3l8vZlzl
PAqUrx6V3pdTvr7PMw/jzPf98R0eI1hb5ThPJRI1OnFMa3HClOSWWj/aF3Y6ioS/76/EpXkxgsVU
jlIwenS0i3r4TBlSwoiVxF7ZF3I2IrHnV+kHT4oRLObJCaGMCUdDttkjFLJSphrej4aMWsaQzQRH
Y++vyBUjWANzMOJBcY7dfHdmG0LTdlEUJyBdyI0jI9QofwVlz4mjN/+OY6q4YswqG1pjh+kIcyPz
QuX+rITPFa1LkNxC6RZa/dy/O6kzmOikde7H+jMl7bTECYZOuUJpsftwaGo7OSe3Pedo9M/++Wwg
/jtKuzG+XY17fM21kXOFNhBfZJt/F+Zq3bgyVOnYPV11SzJhBHvDHIx4UHLDjRwyZjYWUxfVgqFa
adSoCirjicR89cxYOU9Q4J778BM6P5tD+Xqmv+Xrmb5mfiepDiDTkwIrl0B1ZzaOP60Qv5AnkQSq
W12tApXT/kUCEjiaeUrSvwbDn0so6pKKQSuB6s7MQbtQs7OlqeqoDtbCiAelVhJCKOKZuQsMBWP3
YUNQo2oOhRO2efD5CpNbZFd1owQOJYoSBOdJR2K+5p6x7kV5qmMORlDiUY5tahdlQ7D0NBK+D6sZ
5dbpMu4ykKhuggzmet6F8swjc3jbRVFTEaIJq76qlkLWMlcWYsTbIxBid6E886icpoCNTeuGzXYj
n/uwrWwXdk3QlmbEYRfKM48nB3kiiiJ0bfTi46t/kyHFXIR7sLHYfLt741CbyhgyyiEKIwjHnHRf
1Bq7sMuL2POr4s0kWnDEaSOKV/SoEI9KAyizW12ZhDkY6fqqakkCI5LGzDQ0QmF1O7JtIrtMjV6s
QOw552JyVS6tQPmalu7RwPL10fakyYWfX9UpyTgFSE4KRUMYwR5urOVhOOrdPv7kUCiOHYn5Khm3
19MjHKIwgiwxRxZS6jQ4ojDiqeVBdfkwUMJVuREKWa1E7r8PT5cFtmeohskXRBqf9gKfr5AGojAn
HYn5OvKAKNI1IjFCjfI5/nwU88wtMonKdWqrF7sPt7kkLf+6Uyinf0o4p44tTW6dqYJdlKEg5dOo
k5JUL4EyaOBQxlfZxlSp7lKgYAPaotij2A9HJGr0GrGqlmSIyRxxdqHgOdSIQzceuw/TFOtCd3l0
g1gLIwj05OxC4TwPicR8RckoMu0EUVMIJdyLcvalGmn3fIO8Z2aPPnZO7PNhxYnvJy04uifvRY2q
cJ97a/GcRsVu74apiqQScFrO9lKOxnz1z1uZ9yrwL1q/nkOLsxMIAAAAAElFTkSuQmCC
--001a1147fff26c3ad40561f32ad9--