Piętnaste spotkanie TLUGu

Data: 2007-04-14

Miejsce: Biblioteka UG, Gdańsk

Kolejne spotkanie odbyło się w Bibliotece UG, dzięki uprzejmości p. U. Sawickiej, która wyraziła zgodę na korzystanie z sali szkoleniowej OIN BUG w umówionych terminach, do końca roku akademickiego.

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z grupą Open Source Support Group. W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób. 

Odbyły się dwa wykłady::

Spotkanie trwało łącznie 3,5 godziny.

Zasoby:


Sprawozdanie przygotowane przez T.L.