Osiemnaste spotkanie TLUGu

Data: 2007-06-09

Miejsce: Biblioteka UG, Gdańsk

Kolejne spotkanie odbyło się w stałym (można powiedzieć) już miejscu spotkań TLUGu - w sali szkoleniowej OIN BUG.
W spotkaniu uczestniczyło 12 osób. 

Odbyły się trzy wykłady, w nast. kolejności::

Spotkanie trwało łącznie 3 godziny.

Zasoby:


Sprawozdanie przygotowane przez T.L.