Dziewiętnaste spotkanie TLUGu

Data: 2007-07-14

Miejsce: Biblioteka UG, Gdańsk

Kolejne spotkanie odbyło się w stałym (można powiedzieć) już miejscu spotkań TLUGu - w sali szkoleniowej OIN BUG.
W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. 

Spotkanie miało charakter szkolenia. Jego tematem był 'GIMP od podstaw' prowadzone przez Piotra (bercow) Redmana.
W trakcie spotkania krótko przedstawiono pakiet GIMP i porównano go z innymi programami graficznymi. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość instalacji pakietu oraz czynnego uczestnictwa w szkoleniu.
Zaprezentowano m.in. prace na warstwach i maskach z wykorzystniem licznych narzędzi i filtrów. Prezentacja ubarwiona została licznymi ćwiczeniami - przykładami.
Uczestnicy otrzymali plyty LivieCD - kubuntu oraz słodki dodatek ;-)

Spotkanie trwało łącznie 3 godziny.

Zdjęcia:

TLUG - Spotkanie 19 - szkolenie TLUG - Spotkanie 19 - szkolenie TLUG - Spotkanie 19 - szkolenie TLUG - Spotkanie 19 - szkolenie

Sprawozdanie przygotowane przez T.L.