Co to jest TLUG?

TLUG = Tri-City Linux Users Group, czyli po polsku: Trójmiejska Grupa Użytkowników Linuksa.

Nasza grupa, według początkowych założeń, miała być nieformalną organizacją skupiającą miłośników systemu operacyjnego Linux. Stwierdziliśmy, że wszelkie formalizmy, czyli: oficjalna lista członków, zarejestrowanie organizacji, składki itp. będą dodatkową przeszkodą w przyciągnięciu linuksowców.

Spotkanie założycielskie odbyło się w sierpniu 1999 roku. Zarejestrowaliśmy domenę linux.gda.pl (podziękowania dla TASKu), założyliśmy listę dyskusyjną i rozpoczęliśmy działalność. Niestety, początkowy entuzjazm ludzi z biegiem czasu nieco ostygł, co uwidoczniło się rzadkimi spotkaniami. Istotnym problemem jest brak stałego miejsca do organizacji wykładów i praktycznych ćwiczeń.

Po Pingwinariach 2001 okazało się, że PLUG (Polska Grupa Użytkowników Linuksa) opracowała rozwiązanie dla semi-formalnych lokalnych grup użytkowników. Dzięki temu możemy zachować niezbędne minimum formalizmów, działając jednocześnie jako oficjalny oddział PLUG.

Jak zostać członkiem TLUG-u?

Można mieć status członka rzeczywistego i wspierającego. Rzeczywisty musi należeć do PLUG-u i opłacać składki tej grupy. Wskazane jest aby po zapisaniu do PLUG-u przesłać do koordynatora informację o tym fakcie, oraz jeśli ktoś używa -- klucz publiczny PGP/GPG.

Wspierający jest jedynie nieformalnie działającą osobą w TLUG-u, nie może reprezentować grupy wobec PLUG-u. Wystarczy zapisać się na listę dyskusyjną i uczestniczyć w ewentualnych wydarzeniach organizowanych przez TLUG.

Poprzedni koordynator: Marcin Sochacki (wanted)

Kontakt

Kontakt e-mailowy z naszą grupą (w kolejności alfabetycznej): lenyo_AT_linux.gda.pl - Tomasz Lenartowicz, traq_AT_linux.gda.pl - Michał Żuchowski
Lista dyskusyjna: tlug_AT_linux.gda.pl
Strona domowa: http://linux.gda.pl/.

Adres korespondencyjny:

Tomasz Lenartowicz
Biblioteka Ekonomiczna UG
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot